Το σχολείο μας πραγματοποιεί πλήθος δραστηριοτήτων όπως εορτές, εκδρομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αθλητικές, εκπαιδευτικές και εκδηλώσεις στα πλαίσια του κοινωνικού σχολείου. 

Διατηρεί κοινωνικό παντοπωλείο για τους μαθητές του σχολείου μας που έχουν ανάγκη. Διοργανώνονται εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων τα οποία δίνονται στους μαθητές κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Επίσης διαθέτει τράπεζα αίματος για τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας.